FIDESZ.HU > Sajtóanyagok > Közlemények Nyomtatás
Ablak bezárása
Megjelentek az Arany János tehetséggondozó és felzárkóztató programok tanulói pályázatai
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tanulói pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételére.
Létrehozva: 2012. szeptember 17., 16:15

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A programban tanuló diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt, mindemellett gépjármű-vezetői jogosítványt is szerezhetnek.

Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az 5 éves program során a kollégiumok pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyéni foglalkozások szervezése; tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel, stb.

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában, és hogy államilag elismert szakképesítést szerezzenek. Ennek érdekében a tanulókat is ellátó kollégiumok befogadó pedagógiai környezetet biztosítanak és gondoskodnak a szociális hátrányok kompenzálásáról. Különös figyelmet fordítanak a pályaorientációval támogatott előrehaladásra, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezésére és megvalósítására.
A három program pályázati felhívásai és azok mellékletei megtalálhatók a www.kormany.hu oldalon.