FIDESZ.HU > Sajtóanyagok > Közlemények Nyomtatás
Ablak bezárása
A Belügyminisztérium közleménye
A bicskei táborban élő menekültek és oltalmazottak ma petíciót juttattak el a Belügyminisztériumhoz.
Létrehozva: 2012. november 20., 17:43

Ezzel kapcsolatban a tárca a következőket közli: Magyarországon a nemzetközi védelemben részesített menekültek részére társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) a hatályos menedékjogi szabályokban foglaltak alapján széles körű támogatást nyújt. A menekültek elismerésük után hat hónapig tartózkodhatnak befogadó állomáson, mely időtartam kérelemre további hat hónappal meghosszabbítható.

Ezen időszak alatt a menekültek számos ellátást vehetnek igénybe, mint például a napi háromszori étkezés, személyes használatú eszközök és ruházat biztosítása, szabad felhasználású havi költőpénz folyósítása. A befogadó állomáson élőket ingyenes egészségügyi ellátás is megilleti, továbbá foglalkoztatás keretében munkát is vállalhatnak, amelyért havi juttatásban részesülnek. A BÁH humanitárius megfontolásokból, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, március 31-ig biztosítja a befogadó állomáson történő tartózkodás lehetőségét azoknak, akik nem tudják a jogszabály által meghatározott időtartam alatt megteremteni a kiköltözéshez szükséges feltételeket.

A menekültek 520 órás ingyenes magyar nyelvtanfolyamon vehetnek részt, és a BÁH a nyelvvizsga költségét is megtéríti. A menekültügyi hatóság folyamatosan erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesített személyek mielőbb önfenntartókká váljanak. Ennek érdekében segítséget nyújt az álláskeresésben, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésében, továbbá szakképzésben történő részvételhez is.

A befogadó intézményből történő kiköltözést követően a menekültek további támogatásokat vehetnek igénybe, így különösen: kiköltözési segélyben, lakhatási támogatásban vagy önálló ingatlan megszerzése érdekében kamatmentes kölcsönben, rendszeres létfenntartási támogatásban részesülhetnek. A gyermekek esetében ezen felül a BÁH hozzájárul az oktatási-nevelési költségekhez, többek között beiskolázási támogatással, valamint utazási költségtérítéssel. 2012-ben a menekültekre fordított kiadások elérték az 1 milliárd forintot, melyből a menekülteknek folyósított támogatások összege mintegy 220 millió forintot tett ki.