ajánlott oldalak
Magyarország nemcsak az európai átlagnál teljesít jobban, de visszakapaszkodott régiónk élbolyába is.
Orbán Viktor sajtónyilatkozata a TAKATÁ-val kötött stratégiai megállapodás aláírása után, 2013. november 15.
 

A terrorizmus térvesztése

Az amerikai terrortámadások évfordulóján az emlékezés és főhajtás mellett a nemzetközi közösség egyszerre elemzi a terrorellenes fellépés terén elért eredményeket és tekint a jövőbe.

Létrehozva: 2011. szeptember 11., 16:14 | Utoljára frissítve: 2011. szeptember 11., 16:16
nyomtat küld

Tíz éve, a terrortámadás okozta megrázkódtatás után úgy gondoltam, hogy a terrorizmus elleni küzdelem egyrészt egy „tudatos” globális összefogást tesz majd szükségessé, másrészt erősíteni fogja a transzatlanti együttműködést, harmadrészt közelebb fogja hozni Oroszországot és Kínát az Egyesült Államokhoz és Európához, s végül, de nem utolsósorban Európán belül is lendületet fog adni a szorosabb integrációnak. Ezt 2001 októberében, épp a Népszabadság hasábjain megjelent írásomban fejtettem ki részletesebben. Az azóta eltelt idő történései a visszalépések és eltérő irányú fordulatok ellenére nagyrészt igazolták akkori várakozásaimat.

Az elmúlt évtizedben kézzelfogható eredményeket értünk el. Az al-Kaida nemzetközi szervezete felbomlott, követői és más szélsőséges szervezetek is komoly veszteségeket szenvedtek. A rendőri szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok számtalan támadást hiúsítottak meg és sok terroristát tettek ártalmatlanná.

Sikerült túljutnunk azon a dilemmán is, hogy egy demokráciában milyen mértékben lehet korlátozni a szabadságjogokat a biztonság érdekében. Az igazi győzelem a terrorizmus felett az, hogy nem teljesült a terroristák célja: nem tudtak minket rákényszeríteni életformánk megváltoztatására, demokratikus elveink feladására.

A veszélyre válaszul az a nemzetközi közösség, amelyet a globalizáció már eleve szorosabb kötelékbe fűzött, még egységesebbé vált. Valóban tudatossá vált a nemzetközi összefogás, amely nagyobb jelentőséget tulajdonít az egyetemes értékeknek. Lényegi kérdésekben erősödtek a transzatlanti kapcsolatok, és általában a megoldások keresése kerekedett felül az Atlanti-óceán két partja között alkalmanként felmerülő ellentéteken. Az ENSZ terrorellenes stratégiájával az összefogás központi szereplőjévé, viszonyítási pontjává vált. A terrorizmus elleni fellépés egységes elveken nyugvó, koordinált, ugyanakkor térben és időben változó kihívásokra szabott, a jelenség okaival is foglalkozó fellépést követel meg. A különféle szakosított szervezetekkel és helyi jelenléttel rendelkező ENSZ ezért az erre leginkább alkalmas szervezet.

A terrorizmusra adott válaszok az Európai Unióban is mélyítették az együttműködést az igazságügyi és belügyi területen, valamint a közös külés biztonságpolitika és a közös biztonság- és védelempolitika terén. A liszszaboni szerződés ezt az evolúciót intézményesítette. Időközben a NATO is létrehozta az új típusú biztonsági kihívásokért felelős részlegét, éppen egy magyar főtitkárhelyettes, Iklódy Gábor vezetésével. Megtanultuk, hogy a NATO és az EU e területen egymást kiegészítő képességekkel rendelkezik, így együttműködésük elengedhetetlen. S végül a terrorizmus elleni fellépés új, konkrét területeken indított együttműködést egyes, a szövetségi rendszerünkön kívüli országokkal. A legjobb példa erre Oroszország határozott és hasznos szerepvállalása a küzdelemben. Ez akkor is üdvözlendő fejlemény, ha ez a partnerség nem hozott áttörést az értékalapú viszonyrendszerünkben.

A fentiek ismeretében kijelenthetjük, hogy az elmúlt tíz évben a folytatódó akciók ellenére a terrorizmus teret veszített. Az arab tavasz eseményei újabb csapást mértek a terrorizmus ideológiájára. Az események bizonyítják, hogy a társadalmi mozgalmak képesek arra, amire a terrorizmus soha nem lesz képes: igazi politikai, társadalmi és gazdasági reformokra, amelyek a jogrend és a demokrácia, a népképviselet és a hatékony kormányzás alapelvein nyugszanak. Továbbra is számolnunk kell a veszélyekkel, mégis, az arab tavasz az érintett államok és az ott élő emberek történelmi lehetősége.

A kedvező fejlemények ellenére a terrorizmus korunk jelentős biztonsági fenyegetése marad. A szétaprózódó terrorszervezetek egyre gyakrabban egymástól függetlenül és eltérő célok érdekében, de a modern technika adta lehetőségeket kihasználva tevékenykednek, így hatókörük megnő. Miközben nemzetközi összehasonlításban Magyarország terrorveszélyeztetettsége alacsony, az elsősorban külföldi eredetű, illetve a külföldi magyar érdekeltségek elleni fenyegetettséggel továbbra is számolnunk kell.

Sok mindent elértünk már, de vannak még feladataink. Csak hogy párat említsek, ilyen a terrorellenes harcban részt vevők közötti adatátadás egységes szabályozása, a terrorizmus finanszírozását megakadályozó rendszerek bővítése, az utazás és a kereskedelmi áruforgalom biztonságának növelése, a robbanóanyagok készítéséhez felhasználható veszélyes anyagok forgalmának figyelemmel kísérése, a szélsőségek és a radikalizáció elleni összehangolt fellépés és a cyberbiztonság területe. Elengedhetetlenül szükséges a terrorizmust elősegítő gazdasági, társadalmi, politikai okok felszámolása. Magyarország aktívan részt vesz a nemzetközi közösség preventív diplomáciai, gazdasági együttműködést célzó és fejlesztéspolitikai erőfeszítéseiben.

Mit jelentenek a fentiek Magyarország számára? Nemzeti érdekünk, hogy továbbra is aktívan vegyünk részt a terrorizmus elleni fellépésben. Az afganisztáni stabilizációban történő szerepvállalásunk és az EU-elnökségünk alatt elért eredményeink mellett folytatnunk kell a terrorizmus gyökereinek felszámolását, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését és a nemzetközi jog és demokratikus értékek tiszteletben tartását támogató tevékenységünket.

A sikeres kétoldalú és multilaterális együttműködés mellett ugyanakkor feladataink vannak belföldön is. Ebben az újonnan létrehozott Terrorelhárítási Központ mellett kiemelt szerep jut a külügyminiszteri felügyelet alatt álló Információs Hivatalnak. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy erősítsük a hatékony fellépéshez szükséges összkormányzati tevékenységet.

Az elmúlt tíz év azt mutatja, hogy megértettük szeptember 11-e üzenetét. Összefogtunk és folytatjuk a küzdelmet, hogy biztonságosabb világban élhessünk. Az első tíz év eredményei erőt adnak a további erőfeszítésekhez.

(nol.hu)
 
médianaptár
-több
Jelenleg nincs információ
dosszié
Fundamentumok MSZP-SZDSZ Korrupédia Rendőri Brutalitás EU-Elnökség
események
-több
Tartsa a kurzort egy dátum fölé az aznapi programok- ért. Kattintson egy napra a részletekért.
Jelenleg nincs erre a napra vonatkozó információ
szervezet kereső
Keresse meg irányítószám alapján az Önhöz legközelebb működő választókerületi irodát!
Keres
új hozzászólók
 
 
HírekÁrvízi védekezésEU elnökségÖnkormányzatZöldEurópai UnióMondatokDossziéHírlevelek
Önkormányzati választások 2010 InterjúkInterjúPublicisztikaFórum
FrakcióVálasztott testületekTagozatokDokumentumokÖnkormányzati választások 2010Kapcsolat
KözleményekSajtótájékoztatók
VideókFotókHanganyagokDokumentumok
News in EnglishContact
EU-ElnökségMagyarország többre képes
Nyilvános szerződések