ajánlott oldalak
Magyarország nemcsak az európai átlagnál teljesít jobban, de visszakapaszkodott régiónk élbolyába is.
Orbán Viktor sajtónyilatkozata a TAKATÁ-val kötött stratégiai megállapodás aláírása után, 2013. november 15.
 

Swoboda ideológiai háborúja

Hannes Swoboda az európai szocialisták képvise­lőcsoportjának vezetőjeként kijelentette az Euró­pai Parlament „Magyarországon történt közel­múltbeli fejleményekkel” foglalkozó plenáris ülésén: „Nem egyes törvényeket, hanem a szelle­miséget bíráljuk.” Olyan kulcsmondat volt ez, amely egyértelművé tette, hogy a jogi és gazda­ságpolitikai vitába csomagolt kifogások valódi célpontja nem más, mint az az értékrend, amely  alapján a demokratikus országgyűlési választá­sokon megbízott magyar törvényhozó és végre­hajtó hatalom az intézkedéseit meghozta.
Létrehozva: 2012. március 27., 09:14
nyomtat küld

Lényeges előzmény, hogy 2010-ben Magyar­országon a szuverén nép elvégezte annak a balli­berális szellemi, erkölcsi, politikai, gazdaságirá­nyítási felfogásnak az uralkodó pozícióból való kiiktatását, amely a tényleges politikai hatalom gyakorlásán kívül a gazdaság, a közrend, a szo­ciális viszonyok és az oktatás-nevelés területét, valamint a közvéleményt formáló médiát is totá­lis befolyása alá hajtotta. Félreérthetetlenül ki­nyilvánították a választásra jogosultak, hogy nem lehet meghatározó helye ennek az irányzat­nak - beleértve az általa képviselt értékrendet - sem a közhatalmi struktúrában, sem a magyar közéletben, sem a társadalom szervezésében.

Ez a helyzet azonban az uniós érdekeknek, úgy tűnik, elfogadhatatlan. Egész pontosan - ahogyan azt Swoboda nyilvánvalóvá tette - az a szellemiség nem fér össze az európai uniós érde­kekkel, amelynek érvényesítését a magyar kor­mányzat a választók megbízása alapján végre­hajtja. Ez a szellemiség pedig nem titkoltan a ke­resztény értékeken nyugvó felfogás, noha kétség­telen, hogy az ezek melletti választói állásfoglalás nem kizárólag vallási meggyőződésen alapult, nem vallási értékek vagy dogmák iránti elkötele­zettséget fejezett ki, hanem önmagában azokkal az értékekkel való azonosulást, amelyek adott esetben a keresztény társadalomfelfogásban jut­nak legteljesebben kifejezésre. „Tételesen ugyan nem szerepel a kormányprogramban a keresz­ténység szó, de ez még nem jelenti azt, hogy a program egészét ne hatná át a keresztény érték­rend, szellemiség ...” - mondta ezzel kapcsolat­ban Hoffmann Rózsa (KDNP).

Hogyan lehetséges az, hogy ez az értékrend lát­szólag kibékíthetetlen ellentétbe került az Európai Unió elveivel? Holott az uniós alapszerződések rendelkezései szinte visszhangozzák a katolikus egyház társadalomtanításának főbb elemeit. Az európai integráció fejlődése során nem új jelenség az, hogy az alapvető dokumentumokban deklarált alapelvek és a tényleges működés során képviselt érdekek nincsenek összhangban. Aho­gyan arra Király Miklós professzor már 2006-ban felhívta a figyelmet: a gyakorlatban minduntalan bebizonyosodik, hogy az integráció célja végső soron nem az uniós alapokmányokban rögzített értékeknek a megvalósítása, hanem a gazdasági hatékonyság biztosítása, „tulajdonképpen egy, olajozottan működő, kontinensléptékű fogyasz­tói társadalom megvalósítása a cél” (Király Mik­lós: Európa keresztény gyökerei és az alkotmá­nyos szerződés).

Vagyis az Európai Unió intéz­ményeinek működése és a kodifikált alapelvei el­váltak egymástól, folyamatos összeütközésben vannak. A magyar parlament és kormány intéz­kedéseiben kifogásolt szellemiség nem az euró­pai integráció értékeit, hanem az uniós intézmé­nyek gyakorlati működése során képviselt érde­keket sérti. Minthogy „az európai integráció motorja a folyamatosan növekvő piacgazdaság” (K. M.), így az unió és azok szervei óhatatlanul a nemzet­közi pénzügyi, üzleti érdekek szatelitintézményeivé váltak. Ehhez igazodik szellemiségük, értékrendjük, ezt képviselik tevékenységük, meg­szólalásaik során.

A teljes publisisztikát a Magyar Nemzet szerdai számában olvashatja.

(Ádám Attila - Magyar Nemzet, 2012. március 27.)
 
médianaptár
-több
Jelenleg nincs információ
dosszié
Fundamentumok MSZP-SZDSZ Korrupédia Rendőri Brutalitás EU-Elnökség
események
-több
Tartsa a kurzort egy dátum fölé az aznapi programok- ért. Kattintson egy napra a részletekért.
Jelenleg nincs erre a napra vonatkozó információ
szervezet kereső
Keresse meg irányítószám alapján az Önhöz legközelebb működő választókerületi irodát!
Keres
új hozzászólók
 
 
HírekÁrvízi védekezésEU elnökségÖnkormányzatZöldEurópai UnióMondatokDossziéHírlevelek
Önkormányzati választások 2010 InterjúkInterjúPublicisztikaFórum
FrakcióVálasztott testületekTagozatokDokumentumokÖnkormányzati választások 2010Kapcsolat
KözleményekSajtótájékoztatók
VideókFotókHanganyagokDokumentumok
News in EnglishContact
EU-ElnökségMagyarország többre képes
Nyilvános szerződések